Kon. Wilhelminaschool contactgegevens

Fonteinstraat 16
8913 CX Leeuwarden

T: 058 - 213 73 55
E: info@pcbowilhelminaschool.nl

 

 

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Schoolplan

Dit schoolplan is vastgesteld voor de periode 2015-2019. Het geeft op hoofdlijnen weer

  • Waarvoor onze school en ons onderwijs staat;
  • Waar we in de komende tijd met ons onderwijs en de schoolontwikkeling naar toe willen;
  • Hoe we dat willen bereiken en met welke middelen.

We hebben het opnieuw samenstellen van ons nieuwe schoolplan benut om onze visie opnieuw te doordenken en op basis hiervan onze doelen voor de komende periode te formuleren. Team gerelateerde onderdelen zijn uitvoerig in het team en met ouders besproken. Door het brede draagvlak kan ons schoolplan de komende jaren fungeren als een kompas voor de keuzes waarvoor we gesteld worden. Dit schoolplan moet ons bij de les houden en het moet de richting aangeven van onze schoolontwikkeling en onderwijsverbetering. Daarnaast is dit schoolplan ons verantwoordingsdocument richting de onderwijsinspectie. Het is vastgesteld door het schoolbestuur, met instemming van de medezeggenschapsraad. Bij de samenstelling van dit schoolplan zijn beknoptheid en overzichtelijkheid steeds ons uitgangspunt geweest.

 

Klik hier om het schoolplan te openen van de Koningin Wilhelminaschool.

Situering van de Koningin Wilhelminaschool.